Home

News

Voor Venko schilderbedrijven in Hoogeveen staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voorop. Reeds sinds 2012 zijn zij gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder niveau 5, het hoogst haalbare niveau van deze certificering!

20/06

Doornbos Equipment speelt in op de trend “van bezit naar gebruik”.

2 decennia geleden had elke gemeente nog veel eigen mensen in dienst en machines in bezit om de meeste taken binnen de gemeente grenzen zelf aan te kunnen. Maar door de jaren heen begonnen de gemeentes steeds meer taken te outsourcen.  
Deels om lagere operationele- en arbeidskosten te realiseren, maar ook om zich te kunnen concentreren op “core business” processen terwijl alledaagse en tijdrovende taken door externe partijen worden verzorgd.

20/06

Steden zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zetten vol in op duurzame mobiliteit.
Uit eigen overtuiging voor een gezonder leefklimaat voor hun bewoners, maar ook om heel Nederland te helpen de klimaatdoelstellingen te behalen.

Versalift speelt in op dit beleid en ontwikkelde een 100% elektrische autohoogwerker, de VTL-120 gemonteerd op de elektrische Renault Master. Het voertuig heeft een actieradius van 100km, zelfs bij volledige benutting van de185kg laadvermogen van de bestelbus.

20/05