PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid (hierna: " Privacybeleid ") regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van uw bezoek aan onze website HDW Nederland B.V. (hierna: "Website"), uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: "Sociale Media kanalen", zoals Facebook, LinkedIn...) en om het even welk bestellen of kopen via een van onze webshops ( hierna: "Webshops")

Noot: Als u informatie wilt over hoe we persoonlijke gegevens via cookies, sociale plug-ins, pixels en andere soorten tracking technologie verwerken, bent u vriendelijk waarnaar onze Cookie Policy.

 

1. In het algemeen

Bepaling

Uitleg

1.1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door HDW Nederland B.V., Nikkelstraat 26, 2984 AM, Ridderkerk, met KvK registratienummer 24144806 (hierna: "wij", "ons", "onze") . U kan ons contacteren via e-mail op privacy@hdwnl.com.

Dit is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens als bedoeld in dit Privacybeleid.

1.2. Iedere notie die beginnen met een hoofdletter wordt vastgesteld door de uitdrukkelijke verwijzing in dit Privacybeleid. Waar mogelijk gezien de context, enkelvoud woorden mag worden uitgelegd als ook het meervoud en omgekeerd.

Om ervoor te zorgen dat we hebben de zelfde begrip van wat is geschreven hier, is het belangrijk dat bepaalde begrippen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd, door u en door ons.

1.3. Gevallen waarin wordt verwezen naar bepaalde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, regels voor deze verwijzing omvat ook iedere wijziging, de vervanging of de nietigverklaring van de genoemde wetten of verordeningen, met inbegrip van eventuele gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

Wetten hebben de neiging om te veranderen van tijd tot tijd, en we willen ervoor zorgen dat dit Privacybeleid in overeenstemming met dergelijke wijzigingen blijft.

1.4. Behouden wij ons het recht het Privacybeleid te wijzigen, veranderen of wijziging naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd. Dergelijke wijziging, verandering of wijziging worden meegedeeld via de Website.

De belangen van elke onderneming, veranderingen in wetten, marktomstandigheden, kan etc. verlangen te veranderen Privacybeleid van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig blijft.

.

Bepaling

Uitleg

2.1. Wanneer u onze Website, Webshops en Sociale Media Kanalen gebruikt, wij verzamelen:

·                technische informatie gekoppeld aan het apparaat die u, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem gebruikt;

·                informatie over uw browse gedrag, zoals hoe lang u bezoekt, welke koppelingen u aanklikt, welke pagina's u bezoekt en hoeveel keer u een pagina bezoekt.

Hier leggen we uit welke soorten persoonlijke gegevens die we in ieder geval verzamelen wanneer u onze Website, Webshops en Sociale Media Kanalen bezoekt.

2.2. Wanneer u het contactformulier invult op onze Website, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of sociale Media Kanalen, verzamelen wij:

·                de fundamentele identiteitsinformatie u aan ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar dat u, uw werkfunctie;

·                de inhoud van uw communicatie en de technische details van de mededeling zelf (met wie van ons u correspondeert, datum en tijd, enz.);

·                openbaar beschikbare informatie van uw profiel op Sociale Media Kanalen;

·                alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Hier leggen we uit welke soorten persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u actief op zoek naar contact met ons of wilt dat wij contact met u opnemen.

2.3. Wanneer u een bestelling op een van onze Webshops, als klant of leverancier plaatst, verzamelen wij:

·                de fundamentele identiteitsinformatie die we nodig hebben voor het verwerken van uw bestelling, zoals uw naam, bedrijf, functie, postadres en telefoonnummer;

·                Details met betrekking tot de bestelling zelf.

Hier leggen we uit welke soorten persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u een order op één van onze Webshops maken. We hebben Webshops voor zowel klanten als leveranciers, zodat voor beide categorieën we persoonsgegevens verzamelen.

2.4. Alle persoonlijke gegevens hierboven genoemde, wij rechtstreeks van u ontvangen. Het kan gebeuren dat wij aanvullende informatie ontvangen over uw voorkeuren en browse gedrag van partners zoals Google, Facebook, Yandex en AddThis/Oracle. Als u meer informatie wenst over de persoonlijke gegevens die deze partijen van u verwerken en beschikbaar stellen aan anderen, wordt u vriendelijk verzocht hun respectieve Privacybeleid raadplegen:

·                Google: https://www.Google.com/intl/en/policies/privacy/

·                MailChimp: https://mailchimp.com/legal/

·                LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

·                Magento: https://magento.com/legal/terms/privacy

Wij zouden graag duidelijk maken dat meest van de persoonlijke gegevens die we verwerken, wij die rechtstreeks van u ontvangen. Echter kunnen van tijd tot tijd ontvangen we persoonsgegevens van derden, die wij gin deze clausule opgenomen hebben. We hebben geen controle over wat deze partijen doen met uw persoonlijke gegevens, en daarom verwijzen we u door naar hun Privacybeleid.

Bepaling

Uitleg

3.1. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en diensten die u via de Website, e-mail, telefoon, fax, Social Media Kanalen en Webshops aanvraagt.

Eerst en vooral verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u te voorzien van de dingen die u vraagt door contact met ons op te nemen of door te browsen naar onze Website en Social Media Kanalen.

3.2. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, dat wil zeggen om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons en geselecteerde partners.

Tenzij u een bestaande klant bent die soortgelijke goederen of diensten van ons reeds heeft gekocht en die we met onze eigen marketing materiaal willen benaderen, sturen wij u alleen communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere persoonlijke elektronische communicatie kanalen als u expliciet hebt toegestemd te ontvangen dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

We willen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat we informatie verzamelen over uw voorkeuren en interesses en deze informatie gebruiken om onze marketing materiaal meer relevant te maken voor jou.

Wanneer wij willen sturen u marketingmateriaal via e-mail, WhatsApp, LinkedIn InMail, Facebook Messenger of andere person-to-person elektronische communicatiekanalen, zullen wij in principe eerst trachten uw voorafgaande toestemming met het ontvangen van onze marketing via zulke kanalen.

3.3. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van de bevoegde rechtshandhaving agenten of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, waaronder bevoegde gegevensbescherming autoriteiten.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen op eigen initiatief aan de politie of de justitiële autoriteiten als bewijs of indien er gegronde vermoedens van een onrechtmatige daad of misdaad is begaan door u door uw registratie met of het gebruik van de Website, webwinkels, onze Sociale Media Kanalen of andere communicatie met ons.

Van tijd tot tijd kunnen wij wettelijk verplicht worden om uw persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties over te dragen.

3.4. Mogelijk moeten wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en overdragen aan de financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder zodat uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen uit hoofde van toepassing anti-witwassen en financiering wetgeving inzake terrorismebestrijding. 

Wanneer wij online betaalsystemen bieden om te betalen in onze Webshops, kan onze betalingsdienstaanbieder of financiële instelling persoonlijke gegevens nodig hebben om wettelijk verplichte controles uit te voeren. Daarom moeten wij dergelijke gegevens verzamelen en overdragen aan de betalingsdienstaanbieder of financiële instelling.

3.5. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van statistische analyses, zodat we onze Website, Webshops, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.6. Mogelijk verwerken we uw persoonsgegevens voor het informeren van derden in het kader van een mogelijke fusie met overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij zich buiten de EU bevindt.

Deze bepaling is spreekt voor zich.

3.7. Mogelijk verwerken we uw persoonlijke gegevens voor het behoud van de rechtmatige belangen van ons, haar partners of een derde partij als en wanneer uw registratie met of het gebruik van de Website, webwinkels, Sociale Media Kanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een schending van alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele-eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website, webwinkels, Sociale Media Kanalen of andere communicatie kanalen, (c) een gevaar voor de Website , Webshops, Sociale Media Kanalen of andere communicatiekanalen of om het even welk van ons of haar toeleveranciers onderliggende systemen als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of andere vormen van kwaadaardige code, of (d) op enigerlei wijze hatelijk, obsceen, discriminerende, racistische, lasterlijke, haatdragende, kwetsende of op een andere manier ongewenste of illegale.

Hier behouden wij ons het recht voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens als u onze Website, webwinkels, sociale Media kanalen of andere communicatiekanalen gebruiken op een manier die kan schade toebrengen aan ons of iemand anders of illegaal is.

4.Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Bepaling

Uitleg

4.1. Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid, vragen wij als de verantwoordelijke partij om uw toestemming.

De wet vereist te vermelden precies welke rechtsgrondslag wij gebruiken voor het verwerken van uw persoonsgegevens, uitgaande van de doeleinden die wij in het vorige artikel bepaald hebben.

Wij vragen allereerst uw instemming met de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u ons contactformulier invullen of iets van onze Website bestelt. Wanneer u ons rechtstreeks via telefoon, fax, e-mail of Sociale Media Kanalen contact met os opneemt, gaat u ook impliciet akkoord met onze verwerking van uw persoonsgegevens.

4.2. De verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op het vervullen van een order die u hebt geplaatst via één van onze Webshops is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons.

Wanneer u informatie aanvraagt of wanneer u iets via de Webshops koopt, moeten persoonlijke gegevens worden verwerkt om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan onze overeenkomst met u.

4.3. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in de clausules 3.3 en 3.4 is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Soms verplicht de wet ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

4.4. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in de clausules 3.1 nodig met het oog op onze legitieme belangen, die zijn:

·                continue verbetering van onze Website Webshops, Sociale Media Kanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat voor u de beste ervaring mogelijk is;

·                onze Website, webwinkels, Sociale Media Kanalen, producten en diensten beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten;

·                marketing en promotie van onze producten, diensten, merken een over het geheel genomen succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze eigen legitieme belangen, die betreffen voornamelijk het succesvol uitvoeren van ons bedrijf als een ander bedrijf zou doen.

5.Ontvangers

Bepaling

Uitleg

5.1. Wij sturen uw persoonlijke gegevens niet identificeerbaar aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. U begrijpt echter dat als u onze Sociale Media Kanalen gebruikt, uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van sociale media. Als u iets via onze Webshops koopt, ontvangt een financiële instelling of betaling dienstverlener ook uw persoonlijke gegevens teneinde hun diensten te verlenen.

Wij delen niet uw persoonlijke gegevens met derden tenzij u akkoord met het gaat of uw persoonlijke gegevens zijn geanonimiseerd. U begrijpt echter dat wanneer u Facebook bijvoorbeeld gebruikt om te communiceren, Facebook ook uw persoonlijke gegevens verwerkt. Ook als u betalingen doet of ontvangt, zal uw bank of betaling dienstverlener uw persoonsgegevens verwerken.

5.2. Wij zijn afhankelijk van derde partij processors om u de Website en webwinkels aan te bieden alsmede over het verwerken van uw persoonlijke gegevens namens ons. Deze derde partij-processors zijn alleen toegestaan voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens namens ons op expliciete schriftelijke instructie van ons. Wij garanderen dat alle derde partij processors zijn geselecteerd met de nodige zorg en verplicht zijn de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens waarborgen.

Onze Website en webwinkels kan worden ontwikkeld, onderhouden of gehost door derde partijen. Ook vertrouwen wij op de diensten van derde partijen zoals cloud dienstverleners voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens intern.

5.3. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten binnen onze groep van bedrijven. Echter, wij zullen ervoor zorgen dat al onze entiteiten binnen de groep terdege zorgen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met hetgeen is uiteengezet in dit Privacybeleid.

Deze clausule is spreekt voor zich. Wij zorgen ervoor dat al onze entiteiten terdege zorg dragen als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.Locatie en overdracht

Bepaling

Uitleg

6.1. We verwerken eerst en vooral uw persoonlijke gegevens binnen de EEA. Echter om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen we ook uw persoonlijke gegevens aan andere entiteiten overdragen binnen onze groep of overbrengen aan derden die zich namens ons buiten de EEA bevinden. Elke entiteit buiten de EEA die uw persoonlijke gegevens verwerkt is gebonden zorg te dragen dat adequate garanties worden geboden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:

·                het ontvangende land heeft wetgeving die kan worden aangemerkt als gelijkwaardig aan de bescherming binnen de EEA; of

·                een contractuele afspraak tussen ons en die buiten de EEA gevestigde entiteit. Al deze entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling op basis van de modelcontractbepalingen van de EG (controller-naar-controller) (Commissie besluit C (2004) 5721.

We sturen uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EEA, omdat wij bepaalde systemen met andere entiteiten in onze groep van bedrijven delen of omdat we gebruik maken van een buitenlandse dienstverlener. Wij zorgen ervoor, echter, dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn wanneer we uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EEA verzendt.

6.2. We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overbrengen naar organisaties buiten de EEA. Indien dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en de integriteit van uw gegevens te waarborgen zo goed als alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u krachtens toepasselijke verplicht recht geniet.

Wij kunnen uw gegevens anonimiseren of combineren met gegevens van anderen waardoor het onmogelijk is om u te identificeren. Dergelijke anonieme of geaggregeerde informatie kan ook worden overgedragen naar landen buiten de EEA.

7.Kwaliteit verzekerd

Bepaling

Uitleg

7.1. Wij doen onze uiterste best alleen die persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden vermeld onder artikel 3.

We verwerkt niet meer persoonsgegevens over u dan we nodig hebben voor de doeleinden die wij aan u hebben meegedeeld.

7.2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zolang die nodig zijn om de doeleinden vermeld onder artikel 3 van dit Privacybeleid of tot u uw toestemming intrekt voor de verwerking ervan. Bedenk dat de intrekking van de toestemming kan betekenen dat u niet meer het geheel of een deel van de Website, webwinkels, Social Media Kanalen en andere communicatiekanalen gebruiken kunt. We zullen uw persoonlijke gegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 , tenzij er is:

·                een hoger belang voor ons, uw financiële instelling, de betaling dienstverlener of een andere derde partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;

·                een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijke of administratieve orde dat ons verhindert ze te de-identificeren.

Hier leggen we uit hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren op een manier die het mogelijk maakt om u te identificeren.

7.3. Een wezenlijk aspect van onze marketing inspanningen heeft betrekking op het zorgen dat onze marketing materialen meer relevant zijn voor u. Dit betekent dat we een profiel van u op basis van relevante kenmerken bouwen zoals beschreven in artikel 2 en dan dit profiel gebruiken om u te voorzien van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties over producten en diensten die u kunnen interesseren. Gerichte marketing geschiedt op basis van de informatie die we verzamelen (zoals verkregen via de manieren uitgelegd hiervoor).

In deze clausule staat dat wij profielen over u maken op basis van voorkeuren, browse gedrag en aankopen, zodat we beter op onze marketingactiviteiten gericht kunnen zijn.

7.4. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig houden tegen ongeautoriseerde toegang of diefstal, alsmede verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door personeel van ons of haar derden-processors gebeurt alleen op basis van need-to-know en onder voorbehoud van strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en zekerheid alleen beste inspanningen verplichtingen zijn die nooit kunnen worden gewaarborgd.

We zijn toegewijd aan uw persoonlijke gegevens veilig houden.

8.Uw rechten

Bepaling

Uitleg

8.1. Hebt u het recht om te verzoeken om toegang tot alle persoonsgegevens die we verwerken met betrekking tot u. We behouden het recht op een administratieve vergoeding voor meerdere latere verzoeken om toegang die duidelijk bedoeld zijn voor het veroorzaken van overlast of schade aan ons.

In dit artikel leggen we uit welke u rechten hebt vis-à-vis de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechten zelf zijn vanzelfsprekend.

8.2. Hebt u het recht te verzoeken dat alle persoonlijke gegevens met betrekking tot u die onjuist zijn, kosteloos gecorrigeerd worden. Indien een verzoek om correctie is ingediend, moet dit verzoek vergezeld gaan van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie is gevraagd.

8.3. U hebt het recht uw eerder gegeven toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, in welk geval component 8.4 geldt.

8.4. U hebt het recht te verzoeken dat persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 of indien u uw toestemming voor de verwerking van hen intrekt. U moet echter beseffen dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld op:

·                zwaarwegende belangen van ons, uw financiële instelling, de betaling dienstverlener of een andere derde partij;

·                wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke orders die strijdig kunnen zijn met dergelijke verwijdering.

In plaats van verwijderen kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als en wanneer (a) u de juistheid betwist van de gegevens, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld onder artikel 3 maar nog nodig zijn om jezelf te verdedigen bij een rechts geding.

8.5. u hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u in staat bent om te bewijzen dat er serieuze en gerechtvaardigde redenen bestaan die verband houden met bijzondere omstandigheden die dergelijke oppositie rechtvaardigen. Echter, als de beoogde verwerking als directe marketing kwalificeert, hebt u het recht zich te verzetten tegen de verwerking kosteloos en zonder rechtvaardiging.

8.6. Hebt u het recht van ons in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen.

8,7. Wilt u een aanvraag indient bij de uitoefening van een of meer van de hierboven vermelde rechten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@hdwnl.com. Een e-mail met verzoek tot uitvoering van een recht mag niet worden opgevat als instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan wat vereist is voor het verwerken van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welke recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor als deze is vereist. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren na ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek legitiem is, honoreren we het zo snel als redelijkerwijs mogelijk en ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kunt u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres vermeld in clausule 8.7 . Als u ontevreden met onze reactie blijft, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, dat wil zeggen het Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie, bezoek de website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.